O firmie

PPEKO jest wiodącą polską spółką inżynierii środowiska. Oferujemy zintegrowane usługi projektowe, doradcze, technologiczne i wykonawcze w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, obróbki osadów oraz redukcji odpadów biorozkładalnych.

Jesteśmy liderem polskiego rynku w dziedzinie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków. Wypracowaliśmy bardzo szerokie portfolio produktów i rozwiązań dostosowanych do różnorodnych wymagań i specyfiki konkretnych przemysłów.

Nasze korzenie tkwią w wieloletniej pracy naukowej, która zaowocowała szeregiem patentów z dziedziny ochrony środowiska. Długoletnie doświadczenie pozwala na realizację zoptymalizowanych rozwiązań charakteryzujących się najlepszym stosunkiem ceny do jakości i kosztów eksploatacji. Budowane przez nas oczyszczalnie charakteryzują się wysoką sprawnością działania i minimalizacją kosztów funkcjonowania.

Zespół inżynierów z doświadczeniem naukowym i praktycznym sprawnie przekuwa wiedzę na mierzalne rezultaty, realizując projekty dla polskich i zagranicznych Klientów.

Współpraca z partnerami technologicznymi i naukowymi umożliwia nam wykorzystanie potencjału dodatkowych konsultantów, którzy wspierają nas w badaniach, pracach pilotowych oraz specyficznych pracach doradczych.