Lamix - EGSB

Zrealizowana w ramach kontraktu "zaprojektuj i wybuduj" PPEKO w oczyszczalnia beztlenowa w papierni LAMIX jest jednym z pierwszych tego typu obiektów w Polsce.

Podczyszczalnia zbudowana jest w technologii EGSB®: bardzo wysokoobciążonych, wieżowych, reaktorów beztlenowych. Oczyszcza ona charakteryzujące sie dużymi ładunkami zanieczyszczeń ścieki z produkcji papieru typu tissue. Produktem ubocznym tego rodzaju oczyszczania jest produkcja biogazu, czyli wysokokalorycznego paliwa, które może być dalej wykorzystane np. do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby zakładu. Maksymalnie produkowane jest do ~1000Nm3/d biogazu na dobę o wysokiej zawartości metanu.

Podczyszczalnia została oddana do użytku z końcem maja 2009 r. Jej wydajność na poziomie do 400 m³ na dobę umożliwi zakładowi osiągnięcie maksymalnej zdolności produkcyjnej. Przyjęte rozwiązania pozwalają zracjonalizować zużycie zasobów naturalnych oraz gwarantują wysoką jakość oczyszczania. Koszt budowy podczyszczalni, przy efektywnym wykorzystaniu biogazu, powinien zwrócić się w ciągu kilku lat.

Z uwagi na parametry ścieków, podczyszczalnia została wyposażona w specjalny układ kontroli substancji nierozpuszczalnych. Jest to bardzo istotne w przypadku przemysłu papierniczego. Zabezpiecza bowiem reaktory beztlenowe przed wytrącaniem się związków wapnia (CaCO3).

EGSB Reactor Lamix flare

Układ oczyszczania ścieków obejmuje m.in.:

  • usuwanie zawiesiny (na terenie zakładu)
  • układ kontroli substancji nierozpuszczalnych
  • zbiornik uśredniający z pełnym opomiarowaniem
  • dwa beztlenowe reaktory typu EGSB®
  • flarę biogazu
  • budynek obsługi wraz z układami pompowymi i kondycjonowania
  • zbiorniki osadu zapasowego i odświeżania.

 

Oczyszczalnia wyposażona jest w podwójny system sterowania i automatyki pozwalający na zarządzanie obiektem, zarówno z lokalnej sterowni, jak i głównej sterowni zakładu.

Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia). Znajduje się w pobliżu cennych przyrodniczo terenów Natura 2000.

Przeczytaj o referencji w Lamix w prasie branżowej:

Artykuł "Przegląd Papierniczy", Listopad 2009